top of page
Modern Work Space

HR Manager

Toporow, Gorzów, Międzyrzecz and Skwierzyna

The person needs to be mobile to move between sites

About the job

Zakres obowiązków:


- Pełnienie roli eksperta w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

- Rozwój strategii HR zgodnej z wartościami Grupy.

- Wspieranie liderów i managerów w budowaniu silnych zespołów.

- Rozwój wynagrodzeń i ścieżek rozwoju dla pracowników.

- Opracowywanie niezbędnych procedur i regulaminów.

- Zarządzanie rekrutacją i planami zatrudnienia.

- Raportowanie, monitorowanie, analizowanie głównych wskaźników z obszaru HR oraz budowanie planów poprawy tych wskaźników.

- Projektowanie i wdrażanie programów rozwojowych, analiza potrzeb szkoleniowych, prowadzenie szkoleń wewnętrznych z obszaru HR.

- Ścisła współpraca ze wszystkimi działami firmy oraz działem HR w Finlandii.

- Nadzór nad obszarem BHP - współpraca z firmą zewnętrzną w tym zakresie.

- Nadzór nad prawidłowym rozliczeniem czasu pracy w systemie RCP - przekazywanie danych do zewnętrznego biura rachunkowego.

- Współpraca z zewnętrznym działem kadr i płac - kompletacja i przekazywanie dokumentacji pracowniczej.

- Wyżej wymienione zadania dotyczą dwóch zakładów produkcyjnych.

About you

Kwalifikacje:


- Doświadczenie na analogicznym stanowisku.

- Doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii HR.

- Doświadczenie w opracowywaniu opisów stanowisk i matryc kompetencji, budowaniu ścieżek kariery oraz rozwoju pracowników poprzez tworzenie planów szkoleniowych.

- Doświadczenie w tworzeniu polityki wynagrodzeń.

- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

- Bardzo dobra znajomość MS Office.

- Komunikatywność, kreatywność, doskonała organizacja pracy, zdolność koordynacji wielu procesów jednocześnie, umiejętności liderskie.

- Czynne prawo jazdy kat. B (no company car).

Company offer

Oferujemy:


- Wpływ na rozwój obszaru HR w organizacji - jest to nowe stanowisko.

- Możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach.

- Pracę w firmie o skandynawskich korzeniach.

- Świadczenia z zfśs.

Ready for a new challenge?

Send your CV to weronika@spondeo.fi 

or

bottom of page